Зареждам...

Възвращаемост на инвестицията в
енергоспестяващи прозорци.

Всички изчисления са приблизителни и имат информативен характер. Направени са при цена на ел.енергията  0.245 лв./КВч.  

/ако имате или оставете стойността по подразбиране/

Коефициент на топлопреминаване
на вашите прозорци - W/m2K
0.00
Спестени пари за 1 година - лв.
0.00
Спестени пари за 10 години - лв.
0.00
СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ВАШИТЕ ПРОЗОРЦИ - години
0.00

КЛАСОВЕ ПРОЗОРЦИ - СПОРЕД ВИДА ПРОФИЛНА СИСТЕМА И СТЪКЛОПАКЕТ

 

 

 КЛАС 

ПРОФИЛНА СИСТЕМА

 Коеф. U 

СТЪКЛОПАКЕТ

А++ SHUCO LIVING 82 0.77 44мм Енерджи/Бяло/LowE + Swisspacer + Aргон
А+ SHUCO LIVING 82 0.90 44 мм Енерджи/Бяло/LowE + Aргон
A VEKA SOFTLINE 76 0.95 44 мм Енерджи/Бало/LowE + Swisspacer + Aргон
B VEKA SOFTLINE 76 1.09 44 мм Енерджи/Бяло/LowE + Aргон
C VEKA SOFTLINE  70 1.21 24 мм Енерджи/Бяло + Swisspacer + Aргон
D VEKA SOFTLINE 70 1.43 24 мм Енерджи/Бяло + Аргон
E VEKA SOFTLINE 70 1.57 24 мм Енерджи/Бяло
F VEKA SOFTLINE 70  2.54 24 мм Бяло/Бяло